Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Aradığınız Eğitimi Bulamadınız mı?

Eğitim Talep Edin Açalım.
#BunlarıBiliyormusunuz? 2 Dakikadan Daha Az Bir Sürede Formu Doldurup Talep Edebilirsiniz.

Talep Et

Kosgeb Eğitimleri

20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulmuş olan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) , 250’ye kadar işçi çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40.000.000 TL'yi aşmayan ve sermayesinin % 25’inden fazlası bir büyük ölçekli işletmeye ait olmayan ve AB NACE sektör kodlaması kapsamında Bakanlar Kurulu’nca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Boy İşletmelere ve yeni girişimcilere çeşitli destekler sağlamakta ve bu işletmelerimizin önlerindeki engelleri aşmasına katkı sağlamak için faaliyetini sürdürmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan KOSGEB,  68 ilde 75 adet Hizmet Merkez Müdürlüğü ile yurt çapında güçlü bir organizasyon ağına sahiptir. KOSGEB destek modülleri, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin üretiminin artması, yatırımlarının artması, istihdamlarının artması ve katma değeri yüksek ürün ihracatlarının artırılması temellidir.