Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
20 02 2023
ALTSO VE TSE İŞBİRLİĞİNDE 3 EĞİTİM PROGRAMI

ALTSO VE TSE İŞBİRLİĞİNDE 3 EĞİTİM PROGRAMI

Alanya’da hizmet veren kamu kurumu ve özel kuruluşların sunduğu hizmet kalitesinin geliştirilmesi, toplam kalite yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, işletme çalışanlarının çeşitli konularda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve belgelendirme sürecinde bulunan işletme personellerine yönelik düzenlenen eğitim programları, Türk Standartları Enstitüsü uzmanları tarafından verilecektir.

Eğitimlerin konu içerikleri ekte yer almaktadır.

Başvuru için Odamız 2. kat Eğitim Birimine nüfus cüzdanı fotokopisi birlikte gelerek Eğitim Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir. Eğitimler sonunda TSE tarafından katılım belgeleri verilecektir

Not: Eğitimler, yeterli katılımcı sayısına ulaşılması halinde düzenlenecektir.

** Eğitim katılım payını ödeyen katılımcılarımızın, eğitime katılmaması durumunda eğitim katılım payı iade edilmeyecek; ancak yeterli sayıya ulaşılmaması durumunda eğitim açılmaz ise ücret iadeleri başvuru sahiplerine yapılacaktır.

 

* TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Risk Tabanlı Proses Eğitimi

* TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

* TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

319 1