Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
21 03 2016
KİŞİLİK FARKLILIKLARININ İŞ HAYATINA YANSIMALARI

KİŞİLİK FARKLILIKLARININ İŞ HAYATINA YANSIMALARI

Her insan farklı özellik ve algıya sahiptir. Bu farklılıklar iş ortamında büyük zenginlik oluştururken fark edilemezse çatışma nedeni de olabilmektedir. İş yerlerindeki çatışmaların büyük bir bölümü farklı kişilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Eğitimin amacı, kişinin önce kendini tanıması, farklı kişilik özelliklerini tanıyarak iş ve özel hayatında farklılık oluşturmasını sağlamaktır.

839 1