Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
27 03 2017
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Adı :  TS EN ISO 9001 TEMEL EĞİTİMİ           
Eğitimin Tarihi: 30-31 MART 2017
Eğitimin Amacıü  TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı  Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı
Eğitim İçeriğiü  TS EN ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı  PUKÖ Döngüsü  Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi  Proseslerin şematik gösterimi  Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi  Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi  Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi  Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi: 2 Gün
Eğitimin Yeri: ALTSO
Eğitim Ücreti: 150 TL
 

Eğitimin Adı :  TS EN ISO 9001 İÇ TETKİK EĞİTİMİ                
Eğitimin Tarihi: 3-4 NİSAN 2017
Eğitimin Amacı:Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.
Eğitim İçeriğiü   TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanmaü   TS EN ISO 19011 Standardının Tanımıü   Tetkik Çeşitleri   Tetkikin Faydaları   Tetkikin Yönetimi   Tetkikin Planlanması   Soru Listelerinin Hazırlanması   Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımıü   Tetkik Görevlisi Sorumlulukları  Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi: 2 Gün
Eğitimin Yeri: ALTSO
Eğitim Ücreti: 150 TL
 

Eğitimin Adı :  RİSK TABANLI PROSES EĞİTİMİ           
Eğitimin Tarihi: 5 NİSAN 2017
Eğitimin Amacıü TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı  Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı
Eğitim İçeriğiü TS EN ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımıü PUKÖ Döngüsüü Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesiü Proseslerin şematik gösterimi Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesiBelirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi: 1 Gün
Eğitimin Yeri: ALTSO
Eğitim Ücreti: 100 TL

947 1